Βιβλιοθήκη

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Δευτεροετών

Το πρόγραμμα των δευτεροετών του Κέντρου Ρεφλεξολογίας και Έρευνας

Το παρακάτω πρόγραμμα αφορά τους δευτεροετείς σπουδαστές του βασικού προγράμματος εκπαίδευσης ρεφλεξολόγων της σχολής μας. Με πράσινο χρώμα βλέπετε τα μαθήματα του προγράμματος με μπλε άλλες ρεφλεξολογικές εκδηλώσεις και με γαλάζιο πιθανώς ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις που γίνονται στην σχολή.

Επιπλέον ανακοινώσεις ή αλλαγές υπάρχουν στον πίνακα ανακοινώσεων στην είσοδο της σχολής.