Βιβλιοθήκη

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Πρωτοετών

Το πρόγραμμα σπουδών των πρωτοετών του Κέντρου Ρεφλεξολογίας και Έρευνας

Το παρακάτω πρόγραμμα σπουδών αφορά τους πρωτοετείς σπουδαστές του βασικού προγράμματος εκπαίδευσης ρεφλεξολόγων της σχολής μας και τους σπουδαστές του ερασιτεχνικού προγράμματος.  Με πράσινο χρώμα βλέπετε τα μαθήματα του προγράμματος με μπλε άλλες ρεφλεξολογικές εκδηλώσεις και με γαλάζιο άλλες πιθανώς ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις που γίνονται στην σχολή.

Επιπλέον ανακοινώσεις ή αλλαγές υπάρχουν στον πίνακα ανακοινώσεων στην είσοδο της σχολής.