Βιβλιοθήκη

ICR Συνέδριο 1992 στην Κω, Ελλάδα (στα Ελληνικά)

Το πρόγραμμα/ πρακτικά του πρώτου συνεδρίου του ICR στην Ευρώπη έγινε στην Ελλάδα, στην Κω. Η δασκάλα μας ως μέλος του ΔΣ του ICR μαζί με μια άξια ομάδα εθελοντών είναι διοργανωτής .


Leave a Reply